หมารุมเลียแมวกันอย่างเมามัน

หมาเลียแมวจนแมวบอกว่ากินฉันเถอะถ้าจะเลี่ยขนาดนี้

พวกหมาๆ รุมเลียแมว เอาซะแมวบอกว่า
ถ้าจะเลียขนาดนี้ กินฉันเลยก็ได้นะครับ